Pojengid

Aretaja:
Holland
Õitsemine:
keskmine
Kõrgus:
70 cm
Aretaja:
Looduslik liik,
Õitseb:
väga varajane
Aretaja:
Õitsemine:
keskmine
Kõrgus:
90-100 cm
Aretaja:
Kõrgus:
85-95 cm
Aretaja:
Õitsemine:
keskmine
Kõrgus:
75 cm
Aretaja:
Bigger,
1942
Õitsemine:
keskmine
Kõrgus:
95 cm
Aretaja:
Mains,
1957
Õitsemine:
varajane
Kõrgus:
85 cm
Aretaja:
Sosnovets,
1952
Õitseb:
varajane
Kõrgus:
115 cm
Aretaja:
Saunders,
1938
Õitseb:
Keskmine
Kõrgus:
75 cm
Aretaja:
Wild,
1964
Õitsemine:
varajane
Kõrgus:
85 cm
Aretaja:
Akimov,
1963
Õitseb:
hiline
Kõrgus:
80 cm
Aretaja:
Klehm,
1968
Õitseb:
keskhiline
Kõrgus:
95 cm
Aretaja:
Savisaar, S.,
2011
Õitseb:
Keskmine
Kõrgus:
85 cm
Aretaja:
Nicholls,
1938
Õitsemine:
keskmine
Kõrgus:
95 cm
Aretaja:
Looduslik liik,
Õitseb:
Varajane
Kõrgus:
40 cm
Aretaja:
Klehm,
1968
Õitsemine:
varajane
Kõrgus:
90-100 cm
Aretaja:
Teadmata,
enne 1987
Õitseb:
keskmine
Kõrgus:
65 cm
Aretaja:
Krasnova,
1957
Õitseb:
Keskmine
Kõrgus:
105 cm
Aretaja:
Donald Smith,
2002
Õitsemine:
keskmine
Kõrgus:
90-120 cm
Aretaja:
Saunders,
1929
Õitsemine:
väga varajane
Kõrgus:
85 cm
Lehekülg 1 / 6